Vai trò của Ngoại thương

Posted: January 30, 2013 in Uncategorized

Vai trò của Ngoại thương:

– Xuất khẩu:

+ Tạo vốn, kích thích tăng trưởng kinh tế

+ Kích thích đổi mới trang thiết bị và công nghệ

+ Thay đổi cơ cấu kinh tế ngành

+ Tăng cường sự hợp tác quốc tế

– Nhập khẩu:

+ Thúc đẩy quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế

+ Đảm bảo phát triển kinh tế cân đối và ổn định

+ Cải thiện nâng cao mức sống nhân dân.

Advertisements

* Sự cần thiết phải tăng trưởng nhanh:

– là điều kiện cần để xóa đói giảm nghèo

– Để củng cố quyền lực của chính phủ

– Tạo thế thuận lợi trên bàn đàm phán quốc tế

– Góp phần củng cố quốc phòng

– Tránh sự tụt hậu.

* Mục tiêu của tăng trưởng kinh tế:

– Nâng cao mức sống

– Đem lại cho mỗi công dân lòng tự tin, tự trọng vào bản thân,tự hào về đất nước và dân tộc.

– Mở rộng sự lựa chọn.

 

* Các điều kiện để tăng trưởng kinh tế:

– Ổn định kinh tế vĩ mô

– Coi trọng vốn con người

– Ứng dụng khoa học công nghệ

– Tạo điều kiện cho thị trường hoạt động

– Mở cửa nền kinh tế

– Thống nhất ý chí

– Phải có những nhà kỹ trị.

Điểm khác biệt giữa thuế quan và hạn ngạch:

* Thuế quan:

– Tác động vào giá hàng nhập khẩu

– Mang lại nguồn thu cho ngân sách

– Giá TG giảm – Giá trong nước giảm – người tiêu dùng có lợi – chuyển sang sài hàng ngoại – HNK tăng – SX trong nước giảm.

– Khi DN tăng giá – người tiêu dùng sẽ chuyển qua hàng NK.

* Hạn ngạch:

– Hạn ngạch tác động vào lượng

– Mang lại đặc lợi cho người được phân bổ hạn ngạch

– NK không tăng , sx và tiêu dùng nội địa không đổi

– Người tiêu dùng bị ngăn không chuyển sang hàng NK được.

* Vai tro cua Nha nuoc trong qua trinh phat trien :

– Giữ gìn độc lập dân tộc.

– Định hướng chiến lược phát triển.

– Lựa chọn quy mô bước đi của công cuộc cải cách.

– Tổ chức, phối hợp điều hòa các hoạt động.

– Xây dựng hoàn thiện hệ thống luật pháp

– Cung cấp hàng hóa công cộng : CSHT, VH, Y tế

– Cân đối ngân sách

– Tạo ra và hoàn thiện thị trường

– Phân phối lại thu nhập quốc dân, thực hiện công bằng xã hội.

* Nhung tro ngai trong qua trinh phat trien:

– Bất ổn chính trị

– Chiến tranh xâm lược hay nội chiến

– Sai lầm trong đường lối chính sách, trong việc thực hiện chính sách

– Hành chính quan liêu

– Tốc độ tăng dân số cao

– Cạnh tranh quốc tế gay gắt.

Phát triển kinh tế bền vững là sự phát triển thỏa mãn nhu cầu của thế hệ hiện tại nhưng không ảnh hưởng đến việc thỏa mãn nhu cầu của thế hệ tương lai.

Phát triển bền vững phải đảm bảo cân bằng giữa tăng trưởng KT , công bằng xã hội và bảo vệ môi trường.

* Những trở ngại của chiến lược xuất khẩu thô:

– Nhu cầu sản phẩm thô tăng chậm(tiến bộ kỹ thuật cho phép giảm tiêu hao NVL và tạo ra SP thay thế)

– Thu nhập xuất khẩu không ổn định(Cung cầu không co giãn theo giá)

– Giá cả giảm sút (do áp dụng thành tựu KHKT tăng năng suất, sản lượng)

– Tập trung quá mức nhân lực, vật lực vào một hay một số ít ngành khó đa dạng hóa nền kinh tế.

* Giải pháp khắc phục những trở ngại trên: 

– Nghị quyết trật tự kinh tế thế giới mới 1974

– Chương trình tổng hợp về hàng hóa; kho dự trữ 18 lọai thực phẩm và nguyên liệu căn bản)

-Các nước xuất khẩu cùng mặt hàng liên kết thành lập hiệp hội (OPEC, ICO…)

– Trợ cấp cho các nước đang phát triển trong trường hợp mất mùa liên tiếp 3,4 năm liền.